Vrij zijn

Welkom mensen, in één van de meest vrije landen op aarde!
Nederland, met haar joods-christelijk-islamitische traditie staat al eeuwen garant voor vrijheid en tolerantie. Al sinds de Tachtigjarige Oorlog in de 16e en 17e eeuw kun je hier gewoon je eigen geloof aanhangen. Hier vinden geen Gestapo- of Stasi-acties plaats.
Je kunt hier gewoon doen en laten wat je wil, zolang je niemand lastig valt! Welkom, in het vrije Nederland!

Dit klinkt allemaal heel mooi, maar is dat wel zo?
Al in 1994 werd begonnen met een wetsvoorstel dat jarenlang onbespreekbaar zou zijn geweest: de identificatieplicht. In eerste instantie hoefde je je alleen te identificeren bij financiële transacties en bij gegronde verdenking.

In 2005 werd de algemene identificatieplicht van kracht. Iedereen ouder dan 14 jaar moet in Nederland een identiteitsbewijs bij zich dragen, net als in de Tweede Wereldoorlog moest van de Duitse bezetter. “Natuurlijk” zijn er in het huidige Nederland wel veel voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet de dienstdoende agent jouw identiteit nodig hebben voor het uitvoeren van zijn taak. Helaas is “handhaving van de openbare orde” een dermate ruim begrip dat veel leden van minderheden willekeurig om hun ID wordt gevraagd.

Maar we nemen het allemaal voor lief, want de veiligheid in Nederland zou hierdoor toenemen. Terroristen kunnen natuurlijk niet aan valse papieren komen, en de burger ondervindt geen hinder van de verplichting om de haverklap zijn ID te moeten tonen.

Terrorisme is paradoxaal genoeg een zegen voor de controle-beluste overheid. Vanwege deze terrorismebestrijding wordt de overheid geen strobreed in te weg gelegd om een grove schending van de privacy erdoor te drukken.
Paspoorten, vroeger vooral bedoeld als reisdocument, worden binnenkort misbruikt om een heleboel biometrische gegevens van de burgers op te slaan. Volgens Europese richtlijnen moet het paspoort voortaan een chip bevatten met daarop onder andere een gezichts-scan en twee vingerafdrukken. Dit is wederom in het belang van de veiligheid, en niet zodat alle bewakingscamera’s nette burgers kunnen herkennen.

Het is mij een compleet raadsel hoe je met vingerafdrukken een terrorist kunt vangen, zeker als ze uit andere landen komen. Er zijn weinig terroristen die eerst een halfjaar met bommen gaan lopen zwaaien, roepen hoe gewelddadig ze wel niet zijn en hun vingerafdrukken achterlaten all-over-the-place.
De politiek weet het antwoord op die vraag echter zelf ook niet, of willen dit niet met de mensen die zij vertegenwoordigen delen, getuige het feit dat ze geen motivatie voor de wet hebben ingediend.

Nederland is uniek in Europa. Niet alleen zijn wij het enige land in Europa waar je semi-legaal anoniem softdrugs kunt kopen (waar binnenkort ook alweer een pas voor nodig is, met, je raad het al, je identiteit) wij zijn ook het enige land in heel Europa dat vrijwillig een databank aanlegt van de vingerafdrukken die “nodig zijn” voor de paspoorten. Nederland geilt namelijk op databanken. Een leuke verrassing voor Nazi-Duitsland, toen bleek dat vrijwel alle Joden in Nederland geregistreerd stonden. En waarom zouden die Joden dat niet doen? Nederland was toch een vrij land? Ze hadden toch niks te verbergen?

Nederland is ook uniek in de wereld. Wij zijn namelijk het land dat relatief het meeste aftapt van iedereen. Meer dan het communistische regime in China.

“Ja maar, China heeft zo’n enge firewall rondom hun land, zodat je daar niet vrij het internet op kan! In Nederland kan dat wel!”
Ook in Nederland wordt gewerkt aan een groot internet-filter. Dat filter moet kinderporno tegenhouden. Dat lijkt een goede zaak, want kinderporno is vreselijk.
Een groot nadeel van het filter is dat de lijst met geblokkeerde websites niet openbaar wordt. Hierdoor kan de burger niet controleren of het niet wordt gebruikt als censuur. De kans hierop is namelijk zeer groot. Australië is al lang bezig met een groot internetfilter. “Helaas” wordt dat geen succes, aangezien het blokkeren van één site ruim 50.000 euro kost. Daar is natuurlijk wel een oplossing voor te vinden, namelijk meer sites blokkeren. En dat gebeurde. Naast kinderporno-sites werden ook overheids-kritische sites geblokkeerd. Ik herhaal: Australië gebruikte het kinderporno-filter om de vrijheid van meningsuiting in te perken.
Toen de lijst openbaar werd via een Duitse site, kwam er natuurlijk veel kritiek. En wat gebeurde er? Australië blokkeerde de site met de lijst, net zoals Duitsland zelf.
Als dat geen censuur is…
In Finland gebeurde hetzelfde.

Wie kan mij de garantie geven dat zoiets niet in Nederland gebeurt?

Een paar dagen terug is er een wet aangenomen die ervoor zorgt dat providers alles wat jij op internet doet, moeten vastleggen. In het kort houdt dat in dat de overheid straks kan zien hoe laat, hoe vaak jij (met naam, adres, woonplaats) op een bepaalde site zat (wat stond er op die site, wie is de beheerder, etc). Iedere mail die jij verstuurt, wordt gelogd. Als je iemand probeert te bellen, wordt dat vastgelegd. (“Zeg meneer, u belt vaak met ene L. Janssen, die ervan verdacht wordt banden met een kinderpornonetwerk te hebben. U hebt op 17 maart op een forum gezegd dat u tegen de bewaarplicht bent, dus hebt u iets te verbergen. Daarom willen, nee eisen, wij nu uw computer zodat we die doorzoeken op kinderporno (en terrorisme)). Ook de providers spreken er schande van.
En er gaat wel eens iets fout. Providers zijn alleen verplicht aan te geven naar wie je wanneer sms’t, maar niet wàt je sms’t. Sommige providers doen dat echter wel.

Dit gaat allemaal automatisch. Hoe weet het systeem het verschil tussen kinderporno en een foto van je kleinkind dat in de tuin in een badje zit? Hoe voorkomen we dat een hele straat van internet wordt afgesloten omdat een scheikunde-docent zoekt op “zwaar water” en er toevallig een moslim in de straat woont?
Noemen we een moslim die halal eet en Flight Simulator koopt een terrorist in spe?
Een vegetariër die GreenPeace steunt en op Google Maps kijkt waar een nertsenfokkerij zit?

Kijk ook eens dit filmpje van Privacy Matters:

Alsjeblieft, noem me paranoïde. Geef mij de garantie dat deze informatie niet gebruikt gaat worden om Big Brother te realiseren. Overtuig mij ervan dat ik de huidige overheid kan vertrouwen, en alle overheden die hierna komen. Bewijs dat de hierdoor verkregen informatie niet in verkeerde handen valt, het zij door hackers, het zij door USB-sticks die en masse “verdwijnen”.

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.