This pharma activist bends the rules without breaking them. And saves lives in the process.

The Correspondent is a member-funded journalism platform. With the support of their members, they allow their correspondents to write about topics that may not fit a fast-paced news channel, but are very relevant. Today, I discovered this article about Wilbert Bannenberg. He helped to get HIV drugs into South Africa, and ban the sale of steroids to malnourished children. … Continue reading “This pharma activist bends the rules without breaking them. And saves lives in the process.”

Neglected diseases as a symptom of our failing research system

As (para)medical personnel we share the same goal: to improve and maintain health. As a clinician I work towards this goal by treating individual patients. As a PhD student I do research to improve treatment with anticoagulants. Pharmaceutical companies join in to “work together towards a healthy world”(1) and pursuit “helping people achieve their best … Continue reading “Neglected diseases as a symptom of our failing research system”

To scan or not to scan, en wat te doen met toevalsbevindingen

Mevrouw X, een 58-jarige vrouw, is ingestuurd naar de SEH. Ze was misselijk, na de dag daarvoor haar hoofd gestoten te hebben. Morgen vertrekt ze voor het eerst in vijf jaar op vakantie. Eerdere vakanties werden afgeblazen, omdat er steeds slecht nieuws kwam over haar mammacarcinoom. Ondanks de lage à-priori-kans op een bloeding, wordt er een scan gemaakt. Vraagstelling: “bloeding?” Antwoord: “Nee, maar wel multipele cerebrale metastasen”…

Diagnose HIV/aids: bespreken met kind of niet?

Ik loop mijn coschap kindergeneeskunde in een academisch ziekenhuis van een grote stad in Zuid-Afrika. Op de afdeling infectieziekten liggen veel kinderen met HIV. Veel van hen zijn niet bekend met hun diagnose, omdat hun ouder(s) of verzorger(s) het hun niet vertellen. Omdat ze zich niet ziek voelen, weigeren sommigen hun medicatie in te nemen. De supervisor vindt dat het niet de taak van de artsen is, om het kind in te lichten over zijn diagnose. Sterker nog, ze vindt dat het woord HIV niet eens genoemd mag worden; ook niet door de medische staf. We moesten praten over RVD+ (retroviral disease positive), zelfs bij patiënten die op de hoogte zijn van hun seropositiviteit.